uzdać

uzdac (sie) – ubzdurać sobie, umyślić sobie (pol.)

bezokolicznikuzdać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.uzdōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.uzdosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.uzdo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.uzdōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.uzdocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.uzdajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.uzdoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.uzdoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.uzdoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.uzdali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.uzdaliście; żeście uzdali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.uzdali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.uzdała żech; uzdałach; żech uzdała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.uzdała żeś; uzdałaś; żeś uzdała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.uzdała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..uzdały my; my uzdały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. uzdałyście; żeście uzdały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.uzdały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.uzdało żech; żech uzdało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.uzdało żeś; żeś uzdało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.uzdało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech uzdoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś uzdoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł uzdoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my uzdali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście uzdali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli uzdali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech uzdała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś uzdała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była uzdała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my uzdały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście uzdały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były uzdały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech uzdało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś uzdało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było uzdało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . uzdej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech uzdo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.uzdejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech uzdajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. uzdoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. uzdoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.uzdoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.uzdali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. uzdali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.uzdali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.uzdała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
uzdała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.uzdała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. uzdały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.uzdały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.uzdały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. uzdało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.uzdało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.uzdało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych uzdoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś uzdoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by uzdoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my uzdali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście uzdali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by uzdali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych uzdała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś uzdała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by uzdała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my uzdały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście uzdały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by uzdały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych uzdało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś uzdało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by uzdało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyuzdany
rzeczownik odczasown.uzdani
Rybnik

 

Jak ôn se co uzdo, to żodyn mu niy przegodo.

Uzdała se, że bydzie sie szkolić za rechtorka.

Podej dalij…