wachować

wachować (sie) – pilnować (pol.)

bezokolicznikwachować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wachuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wachujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wachuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wachujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wachujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wachujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wachowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wachowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wachowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wachowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wachowaliście; żeście wachowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wachowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wachowała żech; wachowałach; żech wachowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wachowała żeś; wachowałaś; żeś wachowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wachowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wachowały my; my wachowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wachowałyście; żeście wachowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wachowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wachowało żech; żech wachowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wachowało żeś; żeś wachowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.achowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wachowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wachowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wachowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wachowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wachowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wachowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wachowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wachowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wachowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wachowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wachowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wachowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wachowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wachowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wachowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wachuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wachuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wachujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wachujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wachowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wachowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wachowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wachowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wachowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wachowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wachowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wachowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wachowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wachowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wachowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wachowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wachowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wachowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wachowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wachowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wachowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wachowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wachowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wachowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wachowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wachowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wachowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wachowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wachowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wachowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wachowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wachowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wachowało

tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wachowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda wachowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz wachowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie wachowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy wachowali; bydymy wachować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie wachowali; bydziecie wahować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm wachowali; bydōm wachować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda wachowała; byda wachować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz wachowała; bydzieszwachować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie wachowała; bydzie wachować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy wachowały; bydymy wachować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie wachowały; bydziecie wachować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm wachowały; bydōm wachować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda wachowało, byda wachować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz wachowało; bydziesz wachować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie wachowało; bydzie wachować
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywachowany
rzeczownik odczasown.wachowani
Rybnik

 

Wachuj mi sam te koło, a jo wleza do sklepu kupić jaki zelter.

Jo byda wachowoł, coby te mlyko niy uciykło.

Wachuj te kury, co mi całej zegrōdki niy rozkopiōm.

Podej dalij…