wadzić

wadzić (sie) – kłócić się (pol.)

bezokolicznikwadzić
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wadza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wadzisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wadzi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wadzymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wadzicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wadzōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wadziōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wadziōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wadziōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wadziyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wadziyliście; żeście wadziyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wadziyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wadziyła żech; wadziyłach; żech wadziyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wadziyła żeś; wadziyłaś; żeś wadziyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wadziyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wadziyły my; my wadziyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wadziyłyście; żeście wadziyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wadziyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wadziyło żech; żech wadziyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wadziyło żeś; żeś wadziyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wadziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wadziōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wadziōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wadziōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wadziyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wadziyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wadziyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wadziyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wadziyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wadziyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wadziyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wadziyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wadziyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wadziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wadziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wadziyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wodź
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wadzi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wodźcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wadzōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wadziōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wadziōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wadziōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wadziyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wadziyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wadziyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wadziyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wadziyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wadziyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wadziyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wadziyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wadziyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wadziyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wadziyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wadziyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wadziōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wadziōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wadziōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wadziyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wadziyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wadziyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wadziyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wadziyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wadziyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wadziyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wadziyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wadziyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wadziyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wadziyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wadziyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda wadziōł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz wadziōł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie wadziōł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy wadziyli; bydymy wadzić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie wadziyli; bydziecie wadzić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm wadziyli; bydōm wadzić
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda wadziyła; byda wadzić
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz wadziyła; bydziesz wadzić
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie wadziyła; bydzie wadzić
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy wadziyły; bydymy wadzić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie wadziyły; bydziecie wadzić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm wadziyly; bydōm wadzić
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda wadziyło; byda wadzić
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz wadziyło; bydziesz wadzić
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie wadziyło; bydzie wadzić
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.wadzyni
Rybnik

 

Niy wodź sie, bo Ziguś  mo recht, a niy ty.

Ôn sie dycko rod wadzi.

Cōż sie tak wadzicie, choćbyście sie bić niy poradziyli.

Podej dalij…