wadzyni

wadzyni – kłócenie się (pol.)

Rodzajn.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…wadzyni
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…wadzynio
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…wadzyniu
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…wadzyni
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...wadzyniym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…wadzyniu
Wołacz l. poj. Ty…wadzyni
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…wadzynia
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…wadzyniōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…wadzyniōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…wadzynia
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…wadzyniami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…wadzyniach
Wołacz l. mn. Wy…wadzynia
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

To to sam zaś je za wadzyni?

Do wadzynio to tyś je piyrszy, ale do roboty cie niy widać.

Podej dalij…