wajcha

wajcha – zwrotnica, dźwignia (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…wajcha
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…wajchy
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…wajsze
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…wajcha
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...wajchōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…wajsze
Wołacz l. poj. Ty…wajcho
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…wajchy
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…wajchōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…wajchōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…wajchy
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…wajchami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…wajchach
Wołacz l. mn. Wy…wajchy
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

POL: (1) zwrotnica; (2) dźwignia

 

Musili my czakaćwe cugu, aż baniorze przeciepnōm wajcha a puszczōm nas na inksze glajzy.

Dej pozōr aż tej wajchy niy urwiesz, przeciepuj te biegi lekszy.

Sam tōm wajchōm sie puszczo tyn haszpel, do gōry, abo na dōł.

Podej dalij…