Walter

Walter – Walter (pol.)

Rodzajmos.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…Walter
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…Waltera
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…Walterowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…Waltera
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...Walterym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…Walterze
Wołacz l. poj. Ty…Walterze
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…Waltery
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…Walterōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…Walterōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…Walterōw
Narz. l. mn. (kimi? czym?) Asza sie…Walterami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…Walterach
Wołacz l. mn. Wy…Waltery
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

POL: imię męskie Walter. Lokalnie mogą występować różne skrōty iminia (np. Walter), jak również jego inne odmiany.

 

SI: Zaniyś Walterowi te noże, niech mi ich nabrusi, yno dej pozōr, aż sie niy urzniesz.      (cz: ur-zniesz)

PL: Zanieś Walterowi te noże, żeby mi je naostrzył, tylko uważaj, żeby się nie uciąć (skaleczyć).

 

SI: Jutro majōm urodziny ujec Walter, tōż trza zazwōnić a mu powinszować.

PL: Jutro ma urodziny wujek Walter, więc trzeba zadzwonić i złożyć  mu życzenia.

Podej dalij…