waserwoga

waserwoga – poziomica (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…waserwoga
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…waserwogi
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…waserwodze
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…waserwoga
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...waserwogōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…waserwodze
Wołacz l. poj. Ty…waserwogo
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…waserwogi
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…waserwogōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…waserwogōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…waserwogi
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…waserwogami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…waserwogach
Wołacz l. mn. Wy…waserwogi
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Mie sam niy trza waserwogi, bo na ôko widza, że to moz krziwe.

Wejź waserwoga, coby postawić prosto tyn szrank.

Stary mulorz niy pożyczo ci swojij waserwogi, ani kelnie.

Podziel się…