waszpek

waszpek – miednica (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…waszpek
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…waszpeka
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…waszpekowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…waszpek
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...waszpekym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…waszpeku
Wołacz l. poj. Ty…waszpeku
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…waszpeki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…waszpekōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…waszpekōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…waszpeki
Narz. l. mn. (kimi? czym?) Asza się…waszpekami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…waszpekach
Wołacz l. mn. Wy…waszpeki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Piyrwej ludzie niy mieli w dōma łaziynek, a myli sie w waszpeku w sypialce, abo we kuchni.

Sam mosz waszpek, tōż umyj se rynce.

Nalyj se wody ze zbōnka do waszpeka, a umyj se gymba.

 

 

Podej dalij…