wciepnyć

wciepnyć (sie) – wrzucić (pol.)

bezokolicznikwciepnyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wciepna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wciepniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wciepnie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wciepnymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wciepniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wciepnōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wciepnōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wciepnōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wciepnōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wciepli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wciepliście; żeście wciepli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wciepli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wciepła żech; wciepłach; żech wciepła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wciepła żeś; wciepłaś; żeś wciepła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wciepła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wciepły my; my wciepły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wciepłyście; żeście wciepły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wciepły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wciepło żech; żech wciepło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wciepło żeś; żeś wciepło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wciepło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wciepnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wciepnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wciepnōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wciepli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wciepli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wciepli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wciepła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wciepła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wciepła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wciepły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wciepły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wciepły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wciepło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wciepło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wciepło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wciepnij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wciepnie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wciepnijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wciepnōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wciepnōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wciepnōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wciepnōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wciepli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wciepli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wciepli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wciepła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wciepła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wciepła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wciepły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wciepły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wciepły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wciepło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wciepło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wciepło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wciepnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wciepnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wciepnōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wciepli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wciepli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wciepli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wciepła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wciepła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wciepła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wciepły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wciepły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wciepły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wciepło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wciepło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wciepło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywciepnyty
rzeczownik odczasown.wciepnyci
Rybnik

POL: wrzucić coś, za pomocą jednorazowej czyności.

 

Wciepnij tyn papiōrek do hasioka a niy na ziymia.

Jo już te kluski wciepła do wody, tōż za chwila bydōm gotowe.

Podej dalij…