wegnać

wegnać – wpędzić, wgonić (pol.)

bezokolicznikwegnać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wżyna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wżyniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wżynie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wżynymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wżyniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wżynōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wegnoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wegnoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wegnoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wegnali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wegnaliście; żeście wegnali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wegnali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wegnała żech; wegnałach; żech wegnała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wygnała żeś; wegnałaś; żeś wegnała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wegnała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wegnały my; my wegnały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wegnałyście; żeście wegnały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wegnały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wegnało żech; żech wegnało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wegnało żeś; żeś wegnało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wegnało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wegnoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wegnoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wegnoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wegnali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wegnali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wegnali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wegnała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wegnała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wegnała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wegnały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wegnały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wegnały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wegnało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wegnało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wegnało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wżyń
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wżynie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wżyńcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wżynōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wegnoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wegnoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wegnoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wegnali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wegnali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wegnali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wegnała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wegnała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wegnała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wegnały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wegnały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wegnały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wegnało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wegnało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wegnało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wegnoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wegnoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wegnoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wegnali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wegnali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wegnali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wegnała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wegnała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wegnała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wegnały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wegnały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wegnały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wegnało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wegnało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wegnało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywegnany
rzeczownik odczasown.wegnani
Rybnik

 

Wżyń te kaczki do kotyka.

Dosz rady wegnać te kury do placu?

Jo już wżyna  ta krowa do chlywa, niech już niy ryczy na dworze.

Podej dalij…