wganiać

wganiać (sie) – wpędzać (pol.)

bezokolicznikwganiać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wganiōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wganiosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wganio
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wganiōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wganiocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wganiajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wganioł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wganioł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wganioł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wganiali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wganialiście; żeście wganiali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wganiali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wganiała żech; wganiałach; żech wganiała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wganiała żeś; wganiałaś; żeś wganiała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wganiała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wganiały my; my wganiały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wganiałyście; żeście wganiały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wganiały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wganiało żech; żech wganiało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wganiało żeś; żeś wganiało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wganiało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wganioł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wganioł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wganioł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wganiali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wganiali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wganiali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wganiała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wganiała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wganiała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wganiały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wganiały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wganiały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wganiało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wganiało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wganiało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wganiej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wganio
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wganiejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wganiajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wganioł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wganioł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wganioł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wganiali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wganiali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wganiali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wganiała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wganiała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wganiała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wganiały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wganiały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wganiały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wganiało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wganiało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wganiało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wganioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wganioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wganioł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wganiali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wganiali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wganiali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wganiała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wganiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wganiała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wganiały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wganiały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wganiały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wganiało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wganiało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wganiało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda wganioł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz wganioł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie wganioł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy wganiali; bydymy wganiać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie wganiali; bydziecie wganiać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm wganiali; bydōm wganiać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda wganiała; byda wganiać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz wganiała; bydziesz wganiać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie wganiała; bydzie wganiać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy wganiały; bydymy wganiać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie wganiały; bydziecie wganiać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm wganiały; bydōm wganiać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda wganiyło; byda wganiać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz wganiało; bydziesz wganiać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie wganiało; bydzie wganiać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywganiany
rzeczownik odczasown.wganiani
Rybnik

 

Wganiej te barany do chlywa, bo zaczyno padać.

Nasuj tym kurōm trocha pszynice, to same przilecōm, a niy trza bydzie ich wganiać do kotyka.

 

Podej dalij…