wicować

wicować (sie) – żartować, dowcipkować (pol.); Witz (ger.); vtip (cze.); joke (eng.)

bezokolicznikwicować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wicuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wicujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wicuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wicujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wicujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wicujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wicowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wicowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wicowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wicowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wicowaliście; żeście wicowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wicowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wicowała żech; wicowałach; żech wicowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wicowała żeś; wicowałaś; żeś wicowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wicowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wicowały my; my wicowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wicowałyście; żeście wicowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wicowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wicowało żech; żech wicowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wicowało żeś; żeś wicowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wicowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wicowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wicowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wicowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wicowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wicowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wicowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wicowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wicowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wicowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wicowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wicowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wicowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wicowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wicowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wicowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wicuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wicuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wicujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wicujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wicowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wicowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wicowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wicowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wicowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wicowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wicowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wicowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wicowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wicowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wicowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wicowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wicowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wicowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wicowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wicowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wicowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wicowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wicowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wicowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wicowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wicowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wicowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wicowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wicowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wicowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wicowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wicowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wicowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wicowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda wicowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz wicowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie wicowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy wicowali; bydymy wicować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie wicowali; bydziecie wicować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm wicowali; bydōm wicować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda wicowała; byda wicować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz wicowała; bydziesz wicować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie wicowała; bydzie wicować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy wicowały; bydymy wicować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie wicowały; bydziecie wicować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm wicowały; bydōm wicować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda wicowało; byda wicować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz wicowało; bydziesz wicować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie wicowało; bydzie wicować
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywicowany
rzeczownik odczasown.wicowani
Rybnik

 

Ty sie chyć roboty, a niy byś yno siedzioł a wicowoł.

Starzik dycko poradziyli wicować, tōż wszyscy radzi słōchajōm tych jejich wicōw.

Podej dalij…