widełka

widełka – widelec (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…widełka
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…widełki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…widełce
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…widełka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...widełkōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…widełce
Wołacz l. poj. Ty…widełko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…widełki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…widełek; widełkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…widełkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…widełki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…widełkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…widełkach
Wołacz l. mn. Wy…widełki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Ucz te dzieci jeś nożym a widełkōm.

Wejź se widełka, a niy chytej tego miynsa palcami.

Dej pozōr, aż sie niy bodniesz tōm widełkōm.

 

Podej dalij…