wiedzieć

wiedzeć (sie) – wiedzieć (pol.)

bezokolicznikwiedzieć
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wiym
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wiysz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wiy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wiycie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wiedzōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wiedzioł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wiedzioł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wiedzioł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wiedzieli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wiedzieliście; żeście wiedzieli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wiedzieli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wiedziała żech; wiedziałach; żech wiedziała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wiedziała żeś; wiedziałaś; żeś wiedziała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wiedziała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wiedziały my; my wiedziały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wiedziałyście; żeście wiedziały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wiedziały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wiedziało żech; żech wiedziało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wiedziało żeś; żeś wiedziało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wiedziało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wiedzioł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wiedzioł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wiedzioł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wiedzieli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wiedzieli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wiedzieli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wiedziała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wiedziała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wiedziała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wiedziały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wiedziały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wiedziały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wiedziało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wiedziało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wiedziało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wiydz
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wiy
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wiydzcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wiedzōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wiedzioł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wiedzioł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wiedzioł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wiedzieli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wiedzieli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wiedzieli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wiedziała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wiedziała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wiedziała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wiedziały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wiedziały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wiedziały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wiedziało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wiedziało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wiedziało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wiedzioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wiedzioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wiedzioł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wiedzieli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wiedzieli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wiedzieli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wiedziała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wiedziała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wiedziała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wiedziały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wiedziały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wiedziały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wiedziało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wiedziało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wiedziało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda wiedzioł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz wiedzioł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie wiedzioł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy wiedzieli; bydymy wiedzieć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie wiedzieli; bydziecie wiedzieć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm wiedzieli; bydōm wiedzieć
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda wiedziała; byda wiedzieć
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz wiedziała; bydziesz wiedzieć
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie wiedziała; bydzie wiedzieć
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy wiedziały; bydymy wiedzieć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie wiedziały; bydziecie wiedzieć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm wiedziały; bydōm wiedzieć
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda wiedziało; byda wiedzieć
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz wiedziało; bydziesz wiedzieć
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie wiedziało; bydzie wiedzieć
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.wiedzyni
Rybnik

 

Jo wiedzioł, że to bydzie zaś tak, jak dycko.

Ny wiym, kaj żech se te brele położōł.

Wiysz, ô tym, że jutro mosz zy mnōm jechać na torg?

 

Podej dalij…