winkel

winkel – kąt, kątownik, narożnik, róg, zakręt (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…winkel
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…winkla
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…winklowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…winkel
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...winklym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…winklu
Wołacz l. poj. Ty…winklu
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…winkle
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…winklōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…winklōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…winkle
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…winklami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…winklach
Wołacz l. mn. Wy…winkle
Przimiotnik (jaki? czyj?)-
Rybnik

POL: (1) kąt; (2) kątownik; (3) narożnik; (4) róg; (5) zakręt

 

Mosz to sam winkel, bo jakoś mi sie to zdo z winkla?

Musza wziōnś pora winklōw a poszwajsować klota tymu psowi, bo je strach  puszczać go na plac.

Tam za winklym stoji kara, idź a se jōm prziwiyź.

Dej pozōr na tym kole, jak jedziesz na tym winklu, aż sie niy roztrzaśniesz.

Sam przi ôknach trza winkle pozakłodać, jak to bydziesz gipsowoł.

Dej pozōr, bo tam za winklym radzi stojōm policjanty a chytajōm.

Wejź se winkel a se nacechuj, aż urzniesz prosto ta deska.       (cz: ur-zniesz)

 

 

 

 

Podziel się…