wiyś

wiyś (sie) – wieść, prowadzić (pol.)

bezokolicznikwiyś
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wieda
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wiedziesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wiedzie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wiedymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wiedziecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wiedōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wiōd żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wiōd żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wiōd
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wiōdli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wiōdliście; żeście wiōdli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wiōdli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wiōdła żech; wiōdłach; żech wiōdła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wiōdła żeś; wiōdłaś; żeś wiōdła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wiōdła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wiōdły my; my wiōdły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wiōdłyście; żeście wiōdły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wiōdły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wiōdło żech; żech wiōdło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wiōdło żeś; żeś wiōdło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wiōdło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wiōd
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wiōd
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wiōd
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wiōdli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wiōdli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wiōdli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wiōdła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wiōdła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wiōdła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wiōdły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wiōdły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wiōdły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wiōdło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wiōdło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wiōdło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wiydź
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wiedzie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wiydźcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wiedōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wiōd bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wiōd byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wiōd by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wiōdli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wiōdli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wiōdli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wiōdła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wiōdła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wiōdła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wiōdły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wiōdły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wiōdły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wiōdło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wiōdło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wiōdło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wiōd
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wiōd
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wiōd
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wiōdli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wiōdli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wiōdli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wiōdła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wiōdła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wiōdła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wiōdły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wiōdły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wiōdły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wiōdło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wiōdło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wiōdło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda wiōd
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz wiōd
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie wiōd
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy wiōdli; bydymy wiyś
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos. bydziecie wiōdli; bydziecie wiyś
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm wiōdli; bdōm wiyś
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda wiōdła; byda wiyś
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz wiōdła; bydziesz wiyś
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie wiōdła; bydzie wiyś
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy wiōdły; bydymy wiyś
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie wiōdły; bydziecie wiyś
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm wiōdły; bydōm wiyś
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda wiōdło; byda wiyś
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz wiōdło; bydziesz wiyś
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie wiōdło; bydzie wiyś
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywiedziōny
rzeczownik odczasown.wiedzyni
Rybnik

 

Kaj to zaś wiedziesz ta krowa?

Starka wiōdli dycko krowy na łōnka.

Zeflika wiedōm pod rynka, bo sōm niy poradzi iś skuli tej bolawej nogi.

Podej dalij…