wiyź

wiyź (sie) – wieźć (pol.)

bezokolicznikwiyź
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wieza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wieziesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wiezie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wiezymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wieziecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wiezōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wiōz żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wiōz żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wiōz
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wiōźli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wiōźliście; żeście wiōźli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wiōźli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wiōzła żech; wiōzłach; żech wiōzła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wiōzła żeś; wiōzłaś; żeś wiōzła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wiōzła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wiōzły my; my wiōzły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wiōzłyście; żeście wiōzły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wiōzły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wiōzło żech; żech wiōzło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wiōzło żeś; żeś wiōzło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wiōzło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wiōz
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wiōz
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wiōz
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wiōźli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wiōźli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wiōźli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wiōzła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wiōzła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wiōzła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wiōzły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wiōzły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wiōzły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wiōzło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wiōzło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wiōzło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wiyź
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wiezie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wiyźcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wiezōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wiōz bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wiōz byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wiōz by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wiōźli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wiōźli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wiōźli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wiōzła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wiōzła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wiōzła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wiōzły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wiōzły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wiōzły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wiōzło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wiōzło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wiōzło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wiōz
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wiōz
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wiōz
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wiōźli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wiōźli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wiōźli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wiōzła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wiōzła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wiōzła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wiōzły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wiōzły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wiōzły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wiōzło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wiōzło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wiōzło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda wiōz
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz wiōz
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie ziōż
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy wiōźli; bydymy wiyż
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie wiōźli; bydziecie wiyź
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm wiōźli; bydōm wiyź
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda wiōzła; byda wiyź
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz wiōzła; bydziesz wiyź
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie wiōzła; bydzie wiyź
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy wiōzły; bydymy wiyź
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie wiōzły; bydziecie wiyź
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm wiōzly; bydōm wiyź
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda wiōzło; byda wiyź
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz wiōzło; bydziesz wiyź
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywieziōny
rzeczownik odczasown.wieziyni
Rybnik

 

Wieza starce trocha kartofli na niedziela.

Wiōz żech synka na kole, bezto my jechali bocznōm drōgōm.

Wiezymy te zielazo do skupu, abo go wciepiymy do hasioka?

Podej dalij…