wkludzać

wkludzać (sie) – wprowadzać (pol.)

bezokolicznikwkludzać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wkludzōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wkludzosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wkludzo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wkludzōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wkludzocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wkludzajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wkludzoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wkludzoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wkludzoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wkludzali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wkludzaliście; żeście wkludzali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wkludzali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wkludzała żech; wkludzałach; żech wkludzała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wkludzała żeś; wkludzałaś; żeś wkludzała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wkludzała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wkludzały my; my wkludzały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wkludzałyście; żeście wkludzały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wkludzały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wkludzało żech; żech wkludzało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wkludzało żeś; żeś wkludzało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wkludzało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wkludzoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wkludzoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wkludzoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wkludzali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wkludzali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wkludzali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wkludzała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wkludzała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wkludzała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wkludzały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wkludzały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wkludzały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wkludzało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wkludzało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wkludzało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wkludzej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wkludzo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wkludzejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wkludzajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wkludzoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wkludzoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wkludzoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wkludzali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wkludzali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wkludzali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wkludzała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wkludzała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wkludzała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. nmos. wkludzały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wkludzały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wkludzały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wkludzało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wkludzało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wkludzało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wkludzoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wkludzoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wkludzoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wkludzali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wkludzali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wkludzali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wkludzała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wkludzała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wkludzała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wkludzały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wkludzały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wkludzały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wkludzało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wkludzało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wkludzało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda wkludzoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz wkludzoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie wkludzoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy wkludzali; bydymy wkludzać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie wkludzali; bydziecie wkludzać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm wkludzali; bydōm wkludzać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda wkludzała; byda wkludzać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz wkludzała; bydziesz wkludzać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie wkludzała; bydzie wkludzać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy wkludzały; bydymy wkludzać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie wkludzały; bydziecie wkludzać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm wkludzały; bydōm wkludzać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda wkludzało; byda wkludzać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz wkludzało; bydziesz wkludzać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie wkludzało; bydzie wkludzać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywkludzany
rzeczownik odczasown.wkludzani
Rybnik

Chcymy sie wkludzac jeszcze latoś na Gody.

Jo ida ôdynknyć dźwiyrze, a ty wkludzej te dzieci pomału po schodach, aż niy poslatujōm.

 

 

Podej dalij…