wniyś

wniyś (sie) – wnieść (pol.)

bezokolicznikwniyś
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wniesa
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wniesiesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wniesie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wniesymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wniesiecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wniesōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wniōs żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wniōs żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wniōs
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wniōśli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wniōśliście; żeście wniōśli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wniōśli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wniōsła żech; wniōsłach; żech wniōsła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wniōsła żeś; wniōsłaś; żeś wniōsła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wniōsła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wniōsły my; my wniōsły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wniōsłyście; żeście wniōsły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wniōsły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wniōsło żech; żech wniōsło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wniōsło żeś; żeś wniōsło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wniōsło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wniōs
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wniōs
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wniōs
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wniōśli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wniōśli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wniōśli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wniōsła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wniōsła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wniōsła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wniōsły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wniōsły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wniōsły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wniōsło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wniōsło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wniōsło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wniyś
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wniesie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wniyście
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wniesōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wniōs bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wniōs byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wniōs by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wniōśli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wniōśli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wniōśli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wniōsła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wniōsła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wniōsła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wniōsły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wniōsły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wniōsły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wniōsło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wniōsło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wniōsło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wniōs
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wniōs
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wniōs
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wniōśli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wniōśli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wniōśli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wniōsła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wniōsła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wniōsła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wniōsły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wniōsły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wniōsły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wniōsło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wniōsło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wniōsło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m.
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos.
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż.
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n.
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywniesiōny
rzeczownik odczasown.wniesiyni
Rybnik

 

Pōmożesz mi wniyś ta ralka do łaziynki?

Pōdź, wniesymy tyn tepich do pojstrzodka, bo tam bydzie mi sie zdo za chwila padać.

Wniesiesz mi te stołki na gōra po schodach?

 

Podej dalij…