wołać

wołać (sie) – wołać (pol.)

bezokolicznikwołać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wołōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wołosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.woło
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wołōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wołocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wołajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wołoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wołoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wołoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wołali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wołaliście; żeście wołali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wołali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wołała żech; wołałach; żech wołała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wołała żeś; wołałaś; żeś wołała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wołała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wołały my; my wołały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wołałyście; żeście wołały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wołały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wołało żech; żech wołało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wołało żeś; żeś wołało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wołało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wołoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wołoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wołoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wołali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście swołali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wołali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wołała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wołała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wołała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wołały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wołały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wołały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wołało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wołało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wołało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wołej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech woło
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wołejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wołajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wołoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wołoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wołoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wołali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wołali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wołali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wołała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wołała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wołała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wołały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wołały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wołały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wołało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wołało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wołało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wołoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wołoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wołoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wołali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wołali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wołali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wołała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wołała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wołała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wołały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wołały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wołały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wołało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wołało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wołało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda wołoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz wołoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie wołoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy wołali; bydymy wołać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie wołali; bydziecie wołać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm wołali; bydōm wołać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda wołała; byda wołać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz wołała; bydziesz wołać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzue wołała; bydzie wołać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy wołały; bydymy wołać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie wołały; bydziecie wołać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm wołały; bydōm wołać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda wołało; byda wołać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz wołało; bydziesz wołać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie wołało; bydzie wołać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywołany
rzeczownik odczasown.wołani
Rybnik

 

Idź, wołej taty n aôbiod, bo bydzie go mioł zimny.

Keryś cie woło.

My za tobōm wołali, ale żeś niy słyszoł.

Podej dalij…