worżel

worżel – zgrubienie, zmarszczek w płōtnie (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…worżel
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…worżela
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…worżelowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…worżel
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...worżelym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…worżelu
Wołacz l. poj. Ty…worżelu
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…worżele
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…worżeli; worżelōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…worżelōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…worżele
Narz. l. mn. (kimi? czym?) Asza się…worżelami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…worżelach
Wołacz l. mn. Wy…worżele
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Jakiś worżel sam mōm pod parzōm, bo mie sam coś ciśnie.

Doczkej, yno ci te worżee rozbigluja.

Naciōngej tyn sztof, jak go zeszywosz, aż niy narobisz worżeli.

Podziel się…