wozić

wozić (sie) – wozić (pol.)

bezokolicznikwozić
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.woża
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wozisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wozi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wożymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wozicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wożōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.woziōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.woziōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.woziōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.woziyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.woziyliście; żeście woziyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.woziyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.woziyła żech; woziyłach; żech woziyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.woziyła żeś; woziyłaś; żeś woziyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.woziyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..woziyły my; my woziyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. woziyłyście; żeście woziyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.woziyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.woziyło żech; żech woziyzło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.woziyło żeś; żeś woziyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.woziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech woziół
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś woziōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł woziōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my woziyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście woziyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli woziyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech woziyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś woziyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była woziyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my woziyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście woziyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były woziyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech woziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś woziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było woziyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . woź
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wozi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.woźcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wożōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. woziōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. woziōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.woziōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.woziyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. woziyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.woziyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.woziyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
woziyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.woziyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. woziyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.woziyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.woziyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. woziyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.woziyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.woziyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych woziōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś woziōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by woziōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my woziyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście woziyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by woziyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych woziyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś woziyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by woziyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my woziyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście woziyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by woziyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych woziyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś woziyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by woziyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda woziōł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz woziōł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie woziōł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy woziyli; bydymy wozić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie woziyli; bydziecie wozić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm woziyli; bydōm wozić
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda woziyła; byda wozić
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz woziyła; bydziesz wozić
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie woziyła; bydzie wozić
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy woziyły; byfymy wozić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie woziyły; bydziecie wozić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm woziyły; bydōm wozić
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda woziyło; bydōm wozić
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz woziyło; bdziesz wozić
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie woziyło; bydzie wozić
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywożōny
rzeczownik odczasown.wożyni
Rybnik

 

Jutro bydymy wozić piosek do pucōwki z zandgruby.

Je tak sucho, że wożymy woda z rzyki do podlywanio.

Wejźcie wōzek a woźcie już te kozły do stodoły do sōmsieka.

 

 

Podej dalij…