wożyć se

wożyć se – cenić, doceniać (pol.)

bezokolicznikwożyć se
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.woża se
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wożysz se
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.woży se
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wożymy se
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wożycie se
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wożōm se
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wożōł żech se
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wożōł żeś se
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wożōł se
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wożyli my se
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wożyliście se; żeście se wożyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wożyli se
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wożyła żech se; wożyłach se; żech se wożyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wożyła żeś se; wożyłaś se; żeś se wożyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wożyła se
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wożyły my se; my se wożyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wożyłyście se; żeście se wożyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wożyły se
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wożyło żech se; żech se wożyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wożyło żeś se; żeś se wożyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wożyło se
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech se wożół
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś se wożōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł se wożōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my se wożyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście se wożyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli se wożyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech se wożyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś se wożyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była se wożyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my se wożyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście se wożyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były se wożyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech se wożyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś se wożyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było se wożyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wōż se
tr. rozk. l. poj 3. os.niech se woży
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wōżcie se
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech se wożōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wożōł bych se
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wożōł byś se
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wożōł by se
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wożyli by my se
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wożyli byście se
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wożyli by se
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wożyła bych se
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wożyła byś se
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wożyła by se
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wożyły by my se
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wożyły byście se
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wożyły by se
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wożyło bych se
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wożyło byś se
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wożyło by se
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych se wożōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś se wożōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by se wożōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my se wożyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście se wożyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by se wożyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych se wożyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś se wożyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by se wożyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my se wożyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście se wożyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by se wożyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych se wożyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś se wożyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by se wożyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda se wożōł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz se wożōł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie se wożōł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy se wożyli; bydymy se wożyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie se wożyli; bydziecie se wożyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm se wożyli; bydōm se wożyć
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda se wożyła; byda se wożyć
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz se wożyła; bydziesz se wożyć
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie se wożyła; bydzie se wożyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy se wożyły; bydymy se wożyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie se wożyły; bydziecie wożyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm se wożyły; bydōm se wożyć
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda se wożyło; byda se wożyć
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz se wożyło; bydziesz se wożyć
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie se wożyło; bydzie se wożyć
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.wożyni se
Rybnik

POL: docniać wartość np. swojej pracy.

 

Dyć dej mu pokōj, niech se idzie zarobić na te koło, to se go bydzie bardziyj wożōł.

Ty se tego nic niy wożysz, że my ci kupujymy te lōnty, a nic niy szanujesz.

Dyć idź se zarōb, a niy yno ôd nas wszystko chcesz, a nic se tego niy wożysz.

Podej dalij…