wożyć

wożyć (sie) – ważyć (pol.)

bezokolicznikwożyć
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.woża
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wożysz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.woży
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wożymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wożycie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wożōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wożōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wożōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wożōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wożyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wożyliście; żeście wożyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wożyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wożyła żech; wożyłach; żech wożyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wożyła żeś; wożyłaś; żeś wożyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wożyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wożyły my; my wożyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wożyłyście; żeście wożyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wożyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wożyło żech; żech wożyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wożyło żeś; żeś wożyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wożyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wożół
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wożōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wożōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wożyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wożyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wożyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wożyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wożyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wożyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wożyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wożyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wożyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wożyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wożyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wożyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wōż
tr. rozk. l. poj 3. os.niech woży
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wōżcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wożōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wożōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wożōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wożōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wożyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wożyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wożyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wożyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wożyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wożyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wożyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wożyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wożyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wożyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wożyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wożyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wożōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wożōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wożōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wożyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wożyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wożyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wożyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wożyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wożyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wożyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wożyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wożyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wożyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wożyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wożyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda wożōł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz wożōł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie wożōł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy wożyli; bydymy wożyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie wożyli; bydziecie wożyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm wożyli; bydōm wożyć
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda wożyła; byda wożyć
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz wożyła; bydziesz wożyć
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie wożyła; bydzie wożyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy wożyły; bydymy wożyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie wożyły; bydziecie wożyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm wożyły; bydōm wożyć
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda wożyło; byda wożyć
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz wożyło; bydziesz wożyć
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie wożyło; bydzie wożyć
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywożōny
rzeczownik odczasown.wożyni
Rybnik

 

Wiela woży ta cegła?

Jo byda wożōł te miechy, a ty rachuj, wiela ich je.

Wiela wożyło te prosia?

 

Podej dalij…