wpadować

wpadować (pol.) – wpadać (pol.)

bezokolicznikwpadować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wpaduja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wpadujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wpaduje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wpadujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wpadujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wpadujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wpadowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wpadowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wpadowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wpadowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wpadowaliście; żeście wpadowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wpadowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wpadowała żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wpadowała żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wpadowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wpadowały my; my wpadowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wpadowałyście; żeście wpadowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wpadowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wpadowało żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wpadowało żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wpadowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wpadowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wpadowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wpadowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wpadowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wpadowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wpadowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wpadowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wpadowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wpadowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wpadowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wpadowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wpadowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wpadowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wpadowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wpadowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wpaduj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wpaduje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wpadujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wpadujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wpadowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wpadowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wpadowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wpadowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wpadowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wpadowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wpadowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wpadowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wpadowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wpadowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wpadowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wpadowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wpadowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wpadowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wpadowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. był bych wpadowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wpadowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wpadowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wpadowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wpadowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wpadowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wpadowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wpadowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wpadowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wpadowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wpadowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wpadowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wpadowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wpadowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wpadowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda wpadowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz wpadowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie wpadowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy wpadowali; bydymy wpadować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie wpadowali; bydziecie wpadować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm wpadowali; bydōm wpadować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda wpadowała; byda wpadować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz wpadowała; bydziesz wpadować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie wpadowała; bydzie wpadować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy wpadowały; bydymy wpadować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie wpadowały; bydziecie wpadować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm wpadowały; bydōm wpadować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda wpadowało; byda wpadować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz wpadowało; bydziesz wpadować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie wpadowało; bydzie wpadować
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.wpadowani
Rybnik

 

Ciebie jakoś dycko wpadujōm te łyżyczki do szolki.

Przikryj tyn kibel z wodōm, bo tam listki wpadujōm.

 

 

Podej dalij…