wpłacać

wpłacać (sie) – wpłacać (pol.)

bezokolicznikwpłacać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wpłacōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wpłacosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wpłaco
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wpłacōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wpłacocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wpłacajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wpłacoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wpłacoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wpłacoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wpłacali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wpłacaliście; żeście wpłacali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wpłacali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wpłacała żech; wpłacałach; żech wpłacała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wpłacała żeś; wpłacałaś; żeś wpłacała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wpłacała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wpłacały my; my wpłacały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wpłacałyście; żeście wpłacały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wpłacały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wpłacało żech; żech wpłacało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wpłacało żeś; żeś wpłacało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wpłacało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wpłacoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wpłacoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wpłacoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wpłacali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wpłacali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wpłacali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wpłacała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wpłacała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wpłacała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wpłacały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wpłacały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wpłacały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wpłacało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wpłacało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wpłacało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wpłacej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wpłaco
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wpłacejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wpłacajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wpłacoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wpłacoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wpłacoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wpłacali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wpłacali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wpłacali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wpłacała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wpłacała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wpłacała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wpłacały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wpłacały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wpłacały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wpłacało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wpłacało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wpłacało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wpłacoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wpłacoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wpłacoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wpłacali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wpłacali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wpłacali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wpłacała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wpłacała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wpłacała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wpłacały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wpłacały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wpłacały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wpłacało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wpłacało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wpłacało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda wpłacoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz wpłacoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie wpłacoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy wpłacali; bydymy wpłacać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie wpłacali; bydziecie wpłacać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm wpłacali; bydōm wpłacać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda wpłacała; byda wpłacać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz wpłacała; bydziesz wpłacać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie wpłacała; bydzie wpłacać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy wpłacały; bydymy wpłacać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie wpłacały; bydziecie wpłacać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm wpłacały; bydōm wpłacać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda wpłacało; byda wpłacać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz wpłacało; bydziesz wpłacać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie wpłacało; bydzie wpłacać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywpłacany
rzeczownik odczasown.wpłacani
Rybnik

 

Byda wpłacoł kożdy miesiōnc we wypłata po 100 złotych do szporkasy, a na bezrok kupia se koło.

Jo dycko wpłacōm kożdy miesiōn ôjcōm po 500 zł za kust.

Podej dalij…