wpłacić

wpłacić (sie) – wpłacić (pol.)

bezokolicznikwpłacić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wpłaca
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wpłacisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wpłaci
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wpłacymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wpłacicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wpłacōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wpłaciōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wpłaciōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wpłaciōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wpłaciyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wpłaciyliście; żeście wpłaciyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wpłaciyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wpłaciyła żech; wpłaciyłach; żech wpłaciyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wpłaciyła żeś; wpłaciyłaś; żeś wpłaciyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wpłaciyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wpłaciyły my; my wpłaciyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wpłaciyłyście; żeście wpłaciyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wpłaciyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wpłaciyło żech; żech wpłaciyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wpłaciyło żeś; żeś wpłaciyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wpłaciyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wpłaciōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wpłaciōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wpłaciōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wpłaciyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wpłaciyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wpłaciyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wpłaciyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wpłaciyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wpłaciyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wpłaciyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wpłaciyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wpłaciyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wpłaciyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wpłaciyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wpłaciyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wpłoć
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wpłaci
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wpłoćcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wpłacōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wpłaciōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wpłaciōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wpłaciōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wpławciyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wpłaciyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wpłaciyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wpłaciyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wpłaciyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wpłaciyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wpłaciyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wpłaciyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wpłaciyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wpłaciyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wpłaciyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wpłaciyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wpłaciōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wpłaciōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wpłaciōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wpłaciyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wpłaciyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wpłaciyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wpłaciyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wpłaciyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wpłaciyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wpłaciyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wpłaciyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wpłaciyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wpłaciyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wpłaciyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wpłaciyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywpłacōny
rzeczownik odczasown.wpłacyni
Rybnik

 

Musza wpłacić do banku rata za auto.

Wpłaciōł żeś już tyn zodowek na wczasy?

Wpłać mi 50 zł za mobilniok, bo niy poradza zwōnić. We wieczōr ci wrōca.

Podej dalij…