wpuścić

wpuścić (sie) – wpuścić, wsunąć  (pol.)

bezokolicznikwpuścić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wpuszcza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wpuścisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wpuści
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wpuszczymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wpuścicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wpuszczōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wpuściōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wpuściōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wpuściōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wpuściyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wpuściyliście; żeście wpuściyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wpuściyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wpuściyła żech; wpuściyłach; żech wpuściyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wpuściyła żeś; wpuściyłaś; żeś wpuściyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wpuściyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wpuściyły my; my wpuściyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wpuściyłyście; żeście wpuściyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wpuściyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wpuściyło żech; żech wpuściyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wpuściyło żeś; żeś wpuściyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wpuściyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wpuściōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wpuściōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wpuściōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wpuściyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wpuściyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wpuściyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wpuściyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wpuściyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wpuściyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wpuściyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wpuściyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wpuściyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wpuściyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wpuściyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wpuściyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wpuść
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wpuści
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wpuśćcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wpuszczōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wpuściōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wpuściōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wpuściōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wpuściyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wpuściyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wpuściyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wpuściyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wpuściyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wpuściyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wpuściyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wpuściyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wpuściyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wpuściyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wpuściyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wpuściyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wpuściōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wpuściōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wpuściōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wpuściyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wpuściyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wpuściyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wpuściyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wpuściyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wpuściyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wpuściyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wpuściyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wpuściyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wpuściyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wpuściyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wpuściyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywpuszczōny
rzeczownik odczasown.wpuszczyni
Rybnik

 

Jak przidziesz zaś ôżarty w nocy, to cie niy wpuszcza do chałupy, a bydziesz społ we stodole na sianie.

Kery zaś wpuściōł tego psa do chałupy?

Wpuść wiyncyj ta ruła jedna do drugij, co to bydzie lepszy trzimać.

Podej dalij…