wrazić

wrazić (sie) – włożyć (pol.)

bezokolicznikwrazić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wraża
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wrazisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wrazi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wrażymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wrazicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wrażōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wraziōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wraziōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wraziōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wraziyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wraziyliście; żeście wraziyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wraziyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wraziyła żech; wraziyłach; żech wraziyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wraziyła żeś; wraziyłaś; żeś wraziyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wraziyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wraziyły my; my wraziyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wraziyłyście; żeście wraziyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wraziyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wraziyło żech; żech wraziyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wraziyło żeś; żeś wraziyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wraziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wraziōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wraziōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wraziōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wraziyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wraziyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wraziyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wraziyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wraziyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wraziyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wraziyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wraziyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wraziyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wraziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wraziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wraziyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wroź
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wrazi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wroźcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wrażōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wraziōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wraziōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wraziōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wraziyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wraziyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wraziyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wraziyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wraziyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wraziyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wraziyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wraziyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wraziyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wraziyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wraziyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wraziyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wraziōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wraziōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wraziōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wraziyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wraziyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wraziyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wraziyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wraziyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wraziyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wraziyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wraziyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wraziyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wraziyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wraziyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wraziyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywrażōny
rzeczownik odczasown.wrażyni
Rybnik

 

Sam mosz szekulada, yno wroź jōm do kapsy, aż mama niy widzi.

Kery mi zaś sam wraziōł te nożyce do mojij szuflody?

Pōdź wrażymy ta klapa na beczka, aż tam kery niy wleci.

Podej dalij…