wsiednyć

wsiednyć (sie) – wsiąść (pol.)

bezokolicznikwsiednyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wsiedna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wsiedniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wsiednie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wsiednymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wsiedniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wsiednōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wsiednōł żech; wsiod żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wsiednōł żeś; wsiod żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wsiednōł; wsiod
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wsiedli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wsiedliście; żeście wsiedli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wsiedli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wsiadła żech; wsiadłach; żech wsiadła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wsiadła żeś; wsiadłaś; żeś wsiadła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wsiadła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wsiadły my; my wsiadły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wsiadłyście; żeście wsiadły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wsiadły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wsiadło żech; żech wsiadło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wsiadło żeś; żeś wsiadło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wsiadło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wsiednōł; bōł żech wsiod
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wsiednōł; bōł żeś wsiod
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wsiednōł; bōł wsiod
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wsiedli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wsiedli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wsiedli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wsiadła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wsiadła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wsiadła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wsiadły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wsiadły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wsiadły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wsiadło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wsiadło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wsiadło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wsiednij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wsiednie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wsiednijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wsiednōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wsiednōł bych; wsiod bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wsiednōł byś; wsiod byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wsiednōł by; wsiod by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wsiedli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wsiedli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wsiedli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wsiadła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wsiadła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wsiadła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wsiadły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wsiadły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wsiadły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wsiadło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wsiadło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wsiadło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wsiednōł; bōł bych wsiod
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wsiednōł; bōł byś wsiod
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wsiednōł; bōł by wsiod
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wsiedli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wsiedli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wsiedli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wsiadła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wsiadła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wsiadła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wsiadły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wsiadły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wsiadły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wsiadło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wsiadło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wsiadło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywsiednyty
rzeczownik odczasown.wsiednyci
Rybnik

 

Jo wsiedna do tego autobusa kole swojij chałupy, bo niy byda tam ku wōm lotoł ekstra.

Wsiadła sam jakoś starka, tōż żech ji stanōł, a kozoł żech sie ji siednyć.

Wsiednij sam z przodku do auta.

Podej dalij…