wskoczyć

wskoczyć (sie) – wskoczyć (pol.)

bezokolicznikwskoczyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wskocza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wskoczysz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wskoczy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wskoczymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wskoczycie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wskoczōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wskoczōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wskoczōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wskoczōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wskoczyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wskoczyliście; żeście wskoczyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wskoczyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wskoczyła żech; wskoczyłach; żech wskoczyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wskoczyła żeś; wskoczyłaś; żeś wskoczyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wskoczyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wskoczyły my; my wskoczyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wskoczyłyście; żeście wskoczyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wskoczyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wskoczyło żech; żech wskoczyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wskoczyło żeś; żeś wskoczyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wskoczyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wskoczōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wskoczōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wskoczōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wskoczyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wskoczyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wskoczyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wskoczyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wskoczyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wskoczyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wskoczyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wskoczyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wskoczyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wskoczyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wskoczyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wskoczyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wskocz
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wskoczy
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wskoczcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wskoczōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wskoczōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wskoczōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wskoczōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wskoczyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wskoczyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wskoczyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wskoczyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wskoczyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wskoczyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wskoczyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wskoczyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wskoczyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wskoczyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wskoczyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wskoczyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wskoczōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wskoczōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wskoczōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wskoczyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wskoczyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wskoczyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wskoczyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wskoczyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wskoczyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wskoczyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wskoczyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wskoczyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wskoczyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wskoczyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wskoczyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywskoczōny
rzeczownik odczasown.wskoczyni
Rybnik

POL: wskoczyć do wntrza czegoś

 

Jako zaś tam tyn pies wskoczōł ku tym kurōm? Dyć ôn ich zagłowoczy.

Przi tymu hycu rod bych wskoczōł do jakigo stawu, abo rzyki ze zimnōm wodōm.

Kedy tyn kot wskoczōł zaś na te łōżko?

 

Podej dalij…