wybić

wybić (sie) – wybić (pol.)

bezokolicznikwybić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wybija
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wybijesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wybije
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wybijymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wybijecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wybijōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wybiōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wybiōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wybiōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wybiyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wybiyliście; żeście wybiyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wybiyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wybiyła żech; wybiyłach; żech wybiyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wybiyła żeś; wybiyłaś; żeś wybiyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wybiyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wybiyły my; my wybiyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wybiyłyście; żeście wybiyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wybiyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wybiyło żech; żech wybiyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wybiyło żeś; żeś wybiyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wybiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wybiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wybiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wybiōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wybiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wybiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wybiyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wybiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wybiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wybiyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wybiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wybiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wybiyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wybiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wybiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wybiyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wybij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wybije
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wybijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wybijōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wybiōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wybiōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wybiōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wybiyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wybiyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wybiyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wybiyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wybiyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wybiyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wybiyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wybiyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wybiyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wybiyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wybiyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wybiyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wybiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wybiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wybiōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wybiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wybiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wybiyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wybiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wybiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wybiyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wybiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wybiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wybiyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wybiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wybiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wybiyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywybity
rzeczownik odczasown.wybici
Rybnik

 

Bramkorz minōł sie z balym, ale inkszy grocz zdōnżōł go wybić na rōg.

Dejci pozōr, aż niy wybijcie szyby tym balym.

Keryś mi szlojdrym wybiōł szyba we ôknie, a jo, jak bych go chyciōł to bych mu zymby wybiōł.

 

 

Podej dalij…