wybijać

wybijać (sie) – wybijać (pol.)

bezokolicznikwybijać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wybijōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wybijosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wybijo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wybijōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wybijocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wybijajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wybijoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wybijoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wybijoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wybijali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wybijaliście; żeście wybijali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wybijali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wybijała żech; wybijałach; żech wybijała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wybijała żeś; wybijałaś; żeś wybijała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wybijała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wybijały my; my wybijały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wbijałyście; żeście wbijały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wybijały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wybijało żech; żech wybijało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wybijało żeś; żeś wybijało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wybijało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wybijoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wybijoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wybijoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wybijali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wybijali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wybijali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wybijała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wybijała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wybijała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wybijały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wybijały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wybijały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wybijało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wybijało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wybijało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wybijej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wybijo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wybijejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wybijajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wybijoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wybijoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wybijoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wybijali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wybijali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wybijali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wybijała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wybijała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wybijała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wybijały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wybijały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wybijały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wybijało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wybijało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wybijało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wybijoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wybijoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wybijoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wybjali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wybijali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wybijali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wybijała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wybijała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wybijała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.by by my wybijały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wybijały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wybijały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wybijało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wybijało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wybijało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywybijany
rzeczownik odczasown.wybijani
Rybnik

 

Ôni yno stoli, a wybijali bale po ausach.

Ty wybijej te stare gwoździe, a jo byda ich wyciōngoł bajscangami.

Podej dalij…