wybiyrać

wybiyrać (sie) – wybierać (pol.)

bezokolicznikwybiyrać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wybiyrōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wybiyrosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wybiyro
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wybiyrōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wybiyrocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wybiyrajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wybiyroł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wybiyroł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wybiyroł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wybiyrali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wybiyraliście; żeście wybiyrali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wybiyrali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wybiyrała żech; wybiyrałach; żech wybiyrała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wybiyrała żeś; wybiyrałaś; żeś wybiyrała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wybiyrała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wybiyrały my; my wybiyrały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wybiyrałyście; żeście wybiyrały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wybiyrały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wybiyrało żech; żech wybiyrało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wybiyrało żeś; żeś wybiyrało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wybiyrało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wybiyroł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wybiyroł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wybiyroł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wybiyrali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wybiyrali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wybiyrali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wybiyrała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wybiyrała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wybiyrała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wybiyrały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wybiyrały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wybiyrały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wybiyrało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wybiyrało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wybiyrało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wybiyrej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wybiyro
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wybiyrejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wybiyrajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wybiyroł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wybiyroł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wybiyroł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wybiyrali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wybiyrali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wybiyrali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wybiyrała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wybiyrała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wybiyrała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wybiyrały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wybiyrały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wybiyrały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wybiyrało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wybiyrało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wybiyrało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wybiyroł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wybiyroł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wybiyroł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wybiyrali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wybiyrali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wybiyrali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wybiyrała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wybiyrała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wybiyrała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wybiyrały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wybiyrały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wybiyrały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wybiyrało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wybiyrało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wybiyrało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda wybiyroł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz wybiyroł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie wybiyroł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy wybiyrali; bydymy wybiyrać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie wybiyrali; bydziecie wybiyrać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm wybiyrali; bydōm wybiyrać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda wybiyrała; byda wybiyrać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz wybiyrała; bydziesz wybiyrać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie wybiyrała; bydzie wybiyrać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy wybiyrały; bydymy wybiyrać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie wybiyrały; bydziecie wybiyrać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm wybiyrały; bydōm wybiyrać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda wybiyrało: byda wybiyrać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz wybiyrało; bydziesz wybiyrać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie wybiyrało; bydzie wybiyrać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywybiyrany
rzeczownik odczasown.wybiyrani
Rybnik

 

Kej żeś te szrubki pomiyszōł, tōż teraz bydziesz ich wybiyroł.

Wybiyrej mi sam te knefle, tak, coby były jednaki.

Trzi dni sie wybiyrosz, a jeszcze niy poradzisz zdōnżyć.

 

 

Podej dalij…