wyciepać

wyciepać – wyrzucić (pol.)

bezokolicznikwyciepać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wyciepia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wyciepiesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wyciepie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wyciepiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wyciepiecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wyciepiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wyciepoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wyciepoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wyciepoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wyciepali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wyciepaliście; żeście wyciepali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wyciepali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wyciepała żech; wyciepałach; żech wyciepała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wyciepała żeś; wyciepałaś; żeś wyciepała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wyciepała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wyciepały my; my wyciepały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wyciepałyście; żeście wyciepały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wyciepały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wyciepało żech; żech wyciepało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wyciepało żeś; żeś wyciepało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wyciepało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wyciepoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wyciepoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wyciepoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wyciepali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wyciepali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wyciepali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wyciepała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wyciepała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wyciepała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wyciepały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wyciepały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wyciepały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wyciepało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wyciepało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wyciepało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wyciepej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wyciepie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wyciepejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wyciepiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wyciepoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wyciepoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wyciepoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wyciepali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wyciepali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wyciepali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wyciepała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wyciepała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wyciepała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wyciepały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wyciepały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wyciepały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wyciepało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wyciepało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wyciepało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wyciepoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wyciepoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wyciepoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wyciepali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wyciepali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wyciepali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wyciepała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wyciepała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wyciepała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wyciepały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wyciepały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wyciepały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wyciepało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wyciepało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wyciepało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -

cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n.
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywyciepany
rzeczownik odczasown.wyciepani
Rybnik

POL: wyrzucić coś po trochu, po kawałku np, łopatą,  aż się wyrzuci całą ziemię na fundamenty. Przeciwieństwo:  „wyciepnyć” jedną rzecz jednorazowo, np.papierek do kosza.

 

Przidziesz mi pōmōc wyciepać grōnta, bo chca chlyw stawiać?

Wyciepej tej krowie tyn gnōj dzisiej.

Podej dalij…