wyciōngnyć

wyciōngnyć (sie) – wyciągnąć, wyjąć; wystawić (pol.)

bezokolicznikwyciōngnyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wyciōngna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wyciōngniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wyciōngnie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wyciōngnymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wyciōngniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wyciōngnōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wyciōngnōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wyciōngnōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wyciōngnōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wyciōngli my; my
wyciōngli
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wyciōngliście; żeście wyciōngli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wyciōngli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wyciōngła żech; wyciōngłach; żech wyciōngła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wyciōngła żeś; wyciōngłaś; żeś wyciōngła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wyciōngła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wyciōngły my; my wyciōngły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wyciōngłyście; żeście wyciōngły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wyciōngły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wyciōngło żech; żech wyciōngło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wyciōngło żeś; żeś wyciōngło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wyciōngło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wyciōngnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wyciōngnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wyciōngnōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wyciōngli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wyciōngli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wyciōngli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wyciōngła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wyciōngła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wyciōngła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wyciōngły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wyciōngły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wyciōngły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wyciōngło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wyciōngło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wyciōngło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wyciōngnij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wyciōngnie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wyciōngnijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wyciōngnōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wyciōngnōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wyciōngnōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wyciōngnōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wyciōngli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wyciōngli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wyciōngli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wyciōngła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wyciōngła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wyciōngła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wyciōngły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wyciōngły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wyciōngły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wyciōngło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wyciōngło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wyciōngło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wyciōngnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wyciōngnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wyciōngnōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wyciōngli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wyciōngli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wyciōngli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wyciōngła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wyciōngła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wyciōngła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wyciōngły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wyciōngły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wyciōngły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wyciōngło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wyciōngło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wyciōngło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywyciōngnyty
rzeczownik odczasown.wyciōngnyci
Rybnik

POL: (1) wyciągnąć, np. na linie samochód z rowu; (2) wyjąć, np. coś z kieszeni, z szuflady: (3) wystawić na zewnątrz.

 

Pōdź wyciōngnymy koła ze szopy, a puszczymy sie kaj na jako rajza.

Wyciōngnij te klucze z kapsy, aż ich kaj niy stracisz.

Wyciōngnij ze stodoły tyn stary stōł, a napijymy sie bōnkawy na placu.

Wejź trachtōr a pojadymy wyciōngnyć linōm jakigoś chłopa, bo sie bezmała kajś utopiōł autym w lesie.

Podej dalij…