wyciskać

wyciskać (sie) – wyciskć, wypychać (pol.)

bezokolicznikwyciskać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wyciskōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wyciskosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wycisko
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wyciskōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wyciskocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wyciskajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wyciskoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wyciskoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wyciskoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wyciskali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wyciskaliście; żeście wyciskali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wyciskali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wyciskała żech; wyciskałach; żech wyciskała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wyciskała żeś; wyciskałaś; żeś wyciskała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wyciskała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wyciskały my; my wyciskały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wyciskałyście; żeście wyciskały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wyciskały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wyciskało żech; żech wyciskało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wyciskało żeś; żeś wyciskało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wyciskało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wyciskoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wyciskoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wyciskoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wyciskali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wyciskali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wyciskali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wyciskała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wyciskała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wyciskała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wyciskały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wyciskały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wyciskały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wyciskało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wyciskało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wyciskało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wyciskej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wycisko
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wyciskejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wyciskajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wyciskoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wyciskoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wyciskoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wyciskali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wyciskali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wyciskali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wyciskała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wyciskała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wyciskała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. nmos. wyciskały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wyciskały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wyciskały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wyciskało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wyciskało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wyciskało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wyciskoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wyciskoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wyciskoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wyciskali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wyciskali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wyciskali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wyciskała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wyciskała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wyciskała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wyciskały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wyciskały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wyciskały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wyciskało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wyciskało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wyciskało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda wyciskoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz wyciskoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie wyciskoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy wyciskali; bydymy wyciskać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie wyciskali; bydziecie wyciskać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm wyciskali; bydōm wyciskać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda wyciskała; byda wyciskać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz wyciskała; bydziesz wyciskać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie wyciskała; bydzie wyciskać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy wyciskały; bydymy wyciskać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie wyciskały; bydziecie wyciskać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm wyciskały; bydōm wyciskać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda wyciskało; byda wyciskać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz wyciskało; bydziesz wyciskać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie wciskało; bydzie wyciskać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywyciskany
rzeczownik odczasown.wyciskani
Rybnik

 

Wyciskej bardziyj ta szmata, a niy myj takōm mokrōm.

Jo dycko wyciskōm moplika na drōga, coby niy butlować pod ôknami.

Wyciskej bardziyj ta cytrōna, a niy wyciepuj jōm.

 

Podej dalij…