wyciyc

wyciyc (sie) – wycieknąć (pol.)

bezokolicznikwyciyc
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wyciecza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wycieczesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wyciecze
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wycieczymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wycieczecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wycieczōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wyciyk żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wyciyk żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wyciyk
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wyciykli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wyciykliście; żeście wyciykli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wyciykli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wyciykła żech; wyciykłach; żech wyciykła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wyciykła żeś; wyciykłaś; żeś wyciykła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wyciykła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wyciykły my; my wyciykły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wyciykłyście; żeście wyciykły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wyciykły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wyciykło żech; żech wyciykło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wyciykło żeś; żeś wyciykło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wyciykło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wyciyk
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wyciyk
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wyciyk
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wyciykli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wyciykli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wyciykli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wyciykła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wyciykła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wyciykła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wyciykły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wyciykły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wyciykły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wyciykło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wyciykło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wyciykło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wyciycz
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wyciecze
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wyciyczcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wycieczōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wyciyk bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wyciyk byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wyciyk by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wyciykli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wyciykli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wyciykli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wyciykła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wyciykła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wyciykła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wyciykły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wyciykły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wyciykły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wyciykło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wyciykło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wyciykło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wyciyk
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wyciyk
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wyciyk
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wyciykli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wyciykli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wyciykli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wyciykła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wyciykła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wyciykła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wyciykły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wyciykły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wyciykły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wyciykło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wyciykło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wyciykło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywycieczōny
rzeczownik odczasown.wycieczyni
Rybnik

 

Podstow wartko kibel pod tyn kokotek, aż cało ta woda na delōwna niy wyciecze, a jo leca zastawić woda do pywnice.

Kery zaś sam ôstawiōł ôtwarty tyn kokotek w beczce? Cołko woda mi na trowa wyciykła.

 

Podej dalij…