wycyckać

wycyckać (sie) – wyssać (pol.)

bezokolicznikwycyckać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wycyckōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wycyckosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wycycko
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wycyckōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wycyckocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wycyckajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wycyckoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wycyckoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wycyckoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wycyckali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wycyckaliście; żeście wycyckali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wycyckali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wycyckała żech; wycyckałach; żech wycyckała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wycyckała żeś; wycyckałaś; żeś wycyckała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wycyckała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wycyckały my; my wycyckały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wycyckałyście; żeście wycyckały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wycyckały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wycyckało żech; żech wycyckało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wycyckało żeś; żeś wycyckało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wycyckało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wycyckoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wycyckoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wycyckoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wycyckali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wycyckali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wycyckali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wycyckała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wycyckała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wycyckała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wycyckały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wycyckały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wycyckały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wycyckało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wycyckało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wycyckało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wycyckej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wycycko
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wycyckejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wycyckajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wycyckoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wycyckoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wycyckoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wycyckali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wycyckali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wycyckali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wycyckała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wycyckała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wycyckała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. nmos. wycyckały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wycyckały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wycyckały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wycyckało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wycyckało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wycyckało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wycyckoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wycyckoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wycyckoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wycyckali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wycyckali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wycyckali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wycyckała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wycyckała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wycyckała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wycyckały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wycyckały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wycyckały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wycyckało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wycyckało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wycyckało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywycyckany
rzeczownik odczasown.wycyckani
Rybnik

 

Tyn kot wycyckoł cołki te mlyko z miski, ani krolelki niy ôstawiōł.

Wycyckej tyn bōmbōn a wypluj, niy połykej go.

Podej dalij…