wyczochrać

wyczochrać (sie) – wytaplać, wypluskać, wymoczyć (pol.)

bezokolicznikwyczochrać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wyczochrza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wyczochrzesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wyczochrze
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wyczochrzymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wyczochrzecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wyczochrzōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wyczochroł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wyczochroł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wyczochroł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wyczochrali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wyczochraliście; żeście wyczochrali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wyczochrali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wyczochrała żech; wyczochrałach; żech wyczochrała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wyczochrała żeś; wyczochrałaś; żeś wyczochrała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wyczochrała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wyczochrały my; my wyczochrały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wyczochrałyście; żeście wyczochrały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wyczochrały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wyczochrało żech; żech wyczochrało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wyczochrało żeś; żeś wyczochrało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wyczochrało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wyczochroł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wyczochroł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wyczochroł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wyczochrali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wyczochrali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wyczochrali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wyczochrała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wyczochrała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wyczochrała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wyczochrały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wyczochrały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wyczochrały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wyczochrało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wyczochrało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wyczochrało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wyczochrej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wyczochrze
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wyczochrejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wyczochrzōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wyczochroł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wyczochroł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wyczochroł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wyczochrali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wyczochrali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wyczochrali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wyczochrała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wyczochrała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wyczochrała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wyczochrały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wyczochrały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wyczochrały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wyczochrało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wyczochrało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wyczochrało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wyczochroł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wyczochroł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wyczochroł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wyczochrali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wyczochrali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wyczochrali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wyczochrała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wyczochrała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wyczochrała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wyczochrały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wyczochrały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wyczochrały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wyczochrało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wyczochrało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wyczochrało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywyczochrany
rzeczownik odczasown.wyczochrani
Rybnik

 

Możecie sie iś na chwila wyczochrać do basynu, yno dejcie pozōr na sia.

Kaczki sie wyczochrały we wodzie, a grzejōm sie na słōńcu.

Podej dalij…