wydać

wydać (sie) – wydać, wyjść za mąż (pol.)

bezokolicznikwydać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wydōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wydosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wydo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wydōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wydocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wydajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wydoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wydoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wydoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wydali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wydaliście; żeście wydali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wydali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wydała żech; wydałach; żech wydała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wydała żeś; wydałaś; żeś wydała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wydała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wydały my; my wydały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wydałyście; żeście wydały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wydały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wydało żech; żech wydało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wydało żeś; żeś wydało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wydało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wydoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wydoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wydoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wydali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wydali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wydali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wydała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wydała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wydała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wydały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wydały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wydały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wydało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wydało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wydało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wydej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wydo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wydejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wydajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wydoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wydoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wydoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wydali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wydali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wydali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wydała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wydała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wydała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wydały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wydały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wydały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wydało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wydało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wydało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wydoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wydoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wydoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wydali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wydali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wydali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wydała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wydała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wydała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wydały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wydały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wydały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wydało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wydało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wydało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywydany
rzeczownik odczasown.wydani
Rybnik

POL: (1) wydać resztę pieniędzy; (2) wyjść za mąż.

 

Ta Zofija ôd Barciokōw wydała sie bezmała za jakigoś gorola.

Dej pozōr, wiela ci ta sprzedowaczka wydo, bo ôna sie bezmała rada myli .

Sam mosz za te cygarety, wejź se wiela trza, a reszta mi wydej.

 

Podej dalij…