wydeptać

wydeptać (sie) – wychodzić, załatwić (pol.)

bezokolicznikwydeptać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wydepca; wydeptōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wydepcesz; wydeptosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wydepce; wydepto
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wydepcymy; wydeptōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wydepcecie; wydeptocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wydepcōm; wydeptajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wydeptoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wydeptoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wydeptoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wydeptali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wydeptaliście; żeście wydeptali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wydeptali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wydeptała żech; wydeptałach; żech wydeptała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wydeptała żeś; wydeptałaś; żeś wydeptała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wydeptała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wydeptały my; my wydeptały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wydeptałyście; żeście wydeptały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wydeptały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wydeptało żech; żech wydeptało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wydeptało żeś; żeś wydeptało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wydeptało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wydeptoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wydeptoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wydeptoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wydeptali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wydeptali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wydeptali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wydeptała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wydeptała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wydeptała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wydeptały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wydeptały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wydeptały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wydeptało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wydeptało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wydeptało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wydeptej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wydepto; niech wydepce
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wydeptejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wydepcōm; niech wydeptajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wydeptoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wydeptoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wydeptoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wydeptali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wydeptali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wydeptali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wydeptała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wydeptała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wydeptała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wydeptały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wydeptały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wydeptały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wydeptało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wydeptało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wydeptało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wydeptoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wydeptoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wydeptoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wydeptali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wydeptali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wydeptali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wydeptała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wydeptała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wydeptała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wydeptały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wydeptały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wydeptały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wydeptało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wydeptało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wydeptało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywydeptany
rzeczownik odczasown.wydeptani
Rybnik

POL: (1) wydeptać, wychodzić jakąś sprawę, dzięki swojemu  upurowi, lub znajomościom; (2) wychodzić np. ścieżkę na skrōty przez trawnik.

 

Ôn je fest akuratny, tōż poradzis wydeptać kożdo sprawa.

Kery ci to wydeptoł, żeś niy bōł przi wojsku?

Mogōm być tretuary, ale ludzie dycko wydepcōm miedzki po swojimu.

Podej dalij…