wydować

wydować (sie) – wydawać; wychodzić za mąż (pol.)

bezokolicznikwydować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wydowōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wydowosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wydowo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wydowōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wydowocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wydowajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wydowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wydowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wydowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wydowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wydowaliście; żeście wydowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wydowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wydowała żech; wydowałach; żech wydowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wydowała żeś; udowałaś; żeś wydowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wydowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wydowały my; my wydowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wydowałyście; żeście wydowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wydowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wydowało żech; żech wydowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wydowało żeś; żeś wydowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wydowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wydowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wydowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wydowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wydowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wydowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wydowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wydowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wydowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wydowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wydowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wydowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wydowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wydowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wydowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wydowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wydowej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wydowo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wydowejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wydowajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wydowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wydowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wydowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wydowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wydowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wydowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wydowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wydowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wydowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wydowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wydowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wydowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wydowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wydowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wydowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wydowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wydowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wydowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wydowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wydowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wydowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wydowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wydowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wydowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wydowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wydowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wydowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wydowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wydowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wydowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda wydowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz wydowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie wydowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy wydowali; bydymy wydować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie wydowali; bydziecie wydować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm wydowali; bydōm wydować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda wydowała; byda wydować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz wydowała; bydziesz wydować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie wydowała; bydzie wydować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy wydowały; bydymy wydować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie wydowały; bydziecie wydować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm wydowały; bydōm wydować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda wydowało; byda wydować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz wydowało; bydziesz wydować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie wydowało; bydzie wydować
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywydowany
rzeczownik odczasown.wydowani
Rybnik
POL: (1) wydawać, np. resztę pienidzy; (2) wychodzić za mąż.

 

Bezmała ta twoja cera sie latoś wydowo.

Zmiyń mi 100 zł, bo niy mōm czym wydować.

 

 

 

Podej dalij…