wygrać

wygrać (sie) – wygrać (pol.)

bezokolicznikwygrać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wygrōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wygrosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wygro
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wygrōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wygrocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wygrajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wygroł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wygroł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wygroł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wygrali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wygraliście; żeście wygrali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wygrali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wygrała żech; wygrałach; żech wygrała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wygrała żeś; wygrałaś; żeś wygrała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wygrała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wygrały my; my wygrały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wygrałyście; żeście wygrały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wygrały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wygrało żech; żech wygrało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wygrało żeś; żeś wygrało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wygrało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wygroł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wygroł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wygroł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wygrali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wygrali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wygrali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wygrała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wygrała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wygrała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wygrały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wygrały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wygrały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wygrało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wygrało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wygrało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wygrej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wygro
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wygrejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wygrajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wygroł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wygroł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wygroł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wygrali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wygrali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wygrali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wygrała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wygrała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wygrała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wygrały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wygrały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wygrały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wygrało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wygrało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wygrało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wygroł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wygroł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wygroł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wygrali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wygrali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wygrali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wygrała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wygrała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wygrała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wygrały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wygrały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wygrały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wygrało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wygrało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wygrało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywygrany
rzeczownik odczasown.wygrani
Rybnik

 

Jako godosz, kery dzisiej wygro?

My wygrōmy, bo mōmy lepszych groczy.

Wygrali ci nasi dzisiej?

Podej dalij…