wygrożać

wygrożać (sie) – wygrażać, grozić (pol.)

bezokolicznikwygrożać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wygrożōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wygrożosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wygrożo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wygrożōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wygrożocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wygrożajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wygrożoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wygrożoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wygrożoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wygrożali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wygrożaliście
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wygrożali
cz. przesz. l. poj. 1. os. -. ż.wygrożała żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wygrożała żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wygrożała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wygrożały my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wygrożałyście; żeście wygrożały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wygrożały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wygrożało żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wygrożało żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wygrożało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wygrożoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wygrożoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wygrożoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wygrożali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wygrożali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wygrożali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wygrożała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wygrożała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wygrożała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wygrożały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wygrożały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wygrożały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wygrożało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wygrożało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wygrożało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wygrożej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wygrożo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. oswygrożejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wygrożajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wygrożoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wygrożoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wygrożoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wygrożali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wygrożali byście; byście wygrożali
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wygrożali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wygrożała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wygrożała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wygrożała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wygrożały by my; by my wygrożały
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wygrożały byście; byście wygrożały
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wygrożały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wygrożało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wygrożało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wygrożało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wygrożoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wygrożoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wygrożoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wygrożali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wygrożali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wygrożali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wygrożała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wygrożała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wygrożała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wygrożały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wygrożały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wygrożały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wygrożało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wygrożało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wygrożało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda wygrożoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydzisz wygrożoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie wygrożoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. r. mos. bydymy wygrożali; bydymy wygrożać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie wygrożali; bydziecie wygrożać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm wygrożali; bydōm wygrożać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda wygrożała; byda wygrożać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz wygrożała; bydziesz wygrożać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie wygrożała; bydzie wygrożać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy wygrożały; bydymy wygrożać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie wygrożały; bydziecie wygrożać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm wygrożały; bydōm wygrożać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda wygrożało; byda wygrożać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz wygrożało; bydziesz wygrożać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie wygrożało; bydzie wygrożać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywygrożany
rzeczownik odczasown.wygrożani
Rybnik

 

Ty mi sam niy wygrożej, bo jo sie ciebie niy wylynkōm.

Sōmsiod mi sztyjc wygrożo, że bydzie na policyjo zwōniōł.

Ty se swojim dzieciōm możesz wygrożać, a niy mie.

Podej dalij…