wygrzynyć

wygrzynyć – wygarnąć (pol.)

bezokolicznikwygrzynyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wygrzyna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wygrzyniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wygrzynie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wygrzynymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wygrzyniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wygrzynōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wygrzynōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wygrzynōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wygrzynōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wygrzynyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wygrzynyliście; żeście wygrzynyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wygrzynyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wygrzynyła żech; wygrzynyłach; żech wygrzynyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wygrzynyła żeś; wygrzynyłaś; żeś wygrzynyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wygrzynyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wygrzynyły my; my wygrzynyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wygrzynyłyście; żeście wygrzynyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wygrzynyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wygrzynyło żech; żech wygrzynyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wygrzynyło żeś; żeś wygrzynyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wygrzynyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wygrzynōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wygrzynōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wygrzynōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wygrzynyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wygrzynyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wygrzynyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wygrzynyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wygrzynyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wygrzynyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wygrzynyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wygrzynyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wygrzynyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wygrzynyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wygrzynyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wygrzynyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wygrzyń
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wygrzynie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wygrzyńcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wygrzynōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wygrzynōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wygrzynōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wygrzynōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wygrzynyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wygrzynyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wygrzynyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wygrzynyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wygrzynyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wygrzynyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wygrzynyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wygrzynyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wygrzynyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wygrzynyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wygrzynyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wygrzynyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wygrzynōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wygrzynōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wygrzynōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wygrzynyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wygrzynyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wygrzynyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wygrzynyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wygrzynyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wygrzynyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wygrzynyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wygrzynyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wygrzynyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wygrzynyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wygrzynyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wygrzynyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywygrzynyty
rzeczownik odczasown.wygrzynyci
Rybnik

 

Idź, powiydz tatowi, niech ci wygrzynie tyn klocek  spod szranku, kej żeś go tam wciepnōł.

Prziniyś mietła, to ci wygrzyna tyn strzewik spod łōżka.

 

Podej dalij…