wykludzić

wykludzić (sie) – wyprowadzić (pol.)

bezokolicznikwykludzić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wykludza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wykludzisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wykludzi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wykludzymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wykludzicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wykludzōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wykludziōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wykludziōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wykludziōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wykludziyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wykludziyliście; żeście wykludziyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wykludziyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wykludziyła żech; wykludziyłach; żech wykludziyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wykludziyła żeś; wykludziyłaś; żeś wykludziyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wykludziyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wykludziyły my; my wykludziyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wykludziyłyście; żeście wykludziyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wykludziyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wykludziyło żech; żech wykludziyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wykludziyło żeś; żeś wykludziyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wykludziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wykludziōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wykludziōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wykludziōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wykludziyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wykludziyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wykludziyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wykludziyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wykludziyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wykludziyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wykludziyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wykludziyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wykludziyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wykludziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wykludziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wykludziyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wykludź
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wykludzi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wykludźcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wykludzōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wykludziōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wykludziōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wykludziōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wykludziyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wykludziyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wykludziyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wykludziyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wykludziyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wykludziyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wykludziyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wykludziyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wykludziyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wykludziyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wykludziyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wykludziyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wykludziōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wykludziōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wykludziōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wykludziyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wykludziyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wykludziyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wykludziyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wykludziyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wykludziyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wykludziyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wykludziyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wykludziyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wykludziyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wykludziyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wykludziyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywykludzōny
rzeczownik odczasown.wykludzyni
Rybnik

 

Ujec wykludziyli sie do Niymiec po wojnie, a terazki na pynzyji przijechali nazod na Ślōnsk.

Muszymy sie wykludzić, bo sam tyndy bezmała jakoś szosyjo poleci.

Wiluś sie wykludziōł łōński rok kajś na familoki.

 

Podej dalij…