wykopać

wykopać  (sie) – wykopać (pol.)

bezokolicznikwykopać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wykopia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wykopiesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wykopie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wykopiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wykopiecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wykopiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wykopoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wykopoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wykopoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wykopali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wykopaliście; żeście wykopali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wykopali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wykopała żech; wykopałach; żech wykopała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wykopała żeś; wykopałaś; żeś wykopała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wykopała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wykopały my; my wykopały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wykopałyście; żeście wykopały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wykopały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wykopało żech; żech wykopało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wykopało żeś; żeś wykopało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wykopało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wykopoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wykopoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wykopoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wykopali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wykopali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wykopali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wykopała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wykopała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wykopała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wykopały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wykopały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wykopały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wykopało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wykopało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wykopało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wykopej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wykopie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wykopejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wykopiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wykopoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wykopoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wykopoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wykopali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wykopali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wykopali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wykopała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wykopała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wykopała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wykopały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wykopały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wykopały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wykopało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wykopało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wykopało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wykopoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wykopoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wykopoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wykopali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wykopali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wykopali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wykopała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wykopała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wykopała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wykopały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wykopały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wykopały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wykopało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wykopało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wykopało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywykopany
rzeczownik odczasown.wykopani
Rybnik

 

Dej pozōr, bo chłop sam jakoś dziura wykopoł, aż tam niy wlecisz.

Muszymy te kartofle wykopać, bo nōm ich nornice zeżerōm.

Ôtok my wykopali kartofle, tōż ci prziwieza pora miechōw, yno muszymy ich piyrsze przebrać.

Podej dalij…