wykopować

wykopować (sie) – wykopywać (pol.)

bezokolicznikwykopować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wykopuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wykopujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wykopuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wykopujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wykopujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wykopujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wykopowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wykopowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wykopowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wykopowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wykopowaliście; żeście wykopowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wykopowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wykopowała żech; wykopowałach; żech wykopowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wykopowała żeś; wykopowałaś; żeś wykopowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wykopowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wykopowały my; my wykopowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wykopowałyście; żeście wykopowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wykopowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wykopowało żech; żech wykopowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wykopowało żeś; żeś wykopowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wykopowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wykopowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wykopowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wykopowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wykopowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wykopowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wykopowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wykopowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wykopowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wykopowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wykopowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wykopowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wykopowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wykopowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wykopowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wykopowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wykopuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wykapuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wykopujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wykopujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wykopowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wykopowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wykopowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wykopowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wykopowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wykopowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wykopowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wykopowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wykopowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wykopowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wykopowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wykopowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wykopowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wykopowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wykopowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wykopowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wykopowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wykopowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wykopowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wykopowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wykopowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wykopowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wykopowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wykopowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wykopowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wykopowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wykopowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wykopowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wykopowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wykopowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda wykopowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz wykopowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie wykopowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy wykopowali; bydymy wykopować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie wykopowali; bydziecie wykopować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm wykopowali; bydōm wykopować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda wykopowała; byda wykopować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz wykopowała; bydziesz wykopować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie wykopowała; bydzie wykopować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy wykopowały; bydymy wykopować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie wykopowały; bydziecie wykopować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm wykopowały; bydōm wykopować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda wykopowało; byda wykopować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz wykopowało; bydziesz wykopować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie wykopowało; bydzie wykopować
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywykopowany
rzeczownik odczasown.wykopowani
Rybnik

 

Ty niy lotej po tym bojisku, yno sam stōj, a wykopuj bal na aus.

Wykopujymy te stare strōmy, bo na nich już nic niy rośnie, a posadzymy nowe.

Musza wykopować te stare ôkolniki, bo chca stawiać nowy płot.

 

Podej dalij…