wykryncić

wykryncić (sie) – wykręcić (pol.)

bezokolicznikwykryncić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wykrynca
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wyryncisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wykrynci
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wykryncymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wykryncicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wykryncōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wykrynciōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wykrynciōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wykrynciōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wykrynciyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wykrynciyliście; żeście wykrynciyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wykrynciyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wykrynciyła żech; wykrynciyłach; żech wykrynciyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wykrynciyła żeś; wykrynciyłaś; żeś wykrynciyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wykrynciyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wykrynciyły my; my wykrynciyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wykrynciyłyście; żeście wykrynciyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wykrynciyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wykrynciyło żech; wykrynciyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wykrynciyło żeś; żeś wykrynciyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wykrynciyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wykrynciōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wykrynciōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wykrynciōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wykrynciyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wykrynciyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wykrynciyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wykrynciyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wykrynciyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wykrynciyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wykrynciyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wykrynciyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wykrynciyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wykrynciyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wykrynciyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wykrynciyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wykrynć
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wykrynci
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wykrynćcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wykryncōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wykrynciōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wykrynciōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wykrynciōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wykrynciyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wykrynciyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wykrynciyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wykrynciyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wykrynciyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wykrynciyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wykrynciyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wykrynciyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wykrynciyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wykrynciyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wykrynciyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wykrynciyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wykrynciōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wykrynciōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wykrynciōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wykrynciyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wykrynciyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wykrynciyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wykrynciyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wykrynciyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wykrynciyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wykrynciyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wykrynciyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wykrynciyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wykrynciyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wykrynciyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wykrynciyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywykryncōny
rzeczownik odczasown.wykryncyni
Rybnik

 

Wykrynć ta przyńdzōno byrna a jo ci samdōm nowo.

Czamu niy wykryncisz tego pranio, yno taki mokre prosto ze pralki go wiyszosz?

Wykrynciōł żeś już ta szruba, abo sie jeszcze z tym bawisz?

 

Podej dalij…